Bảng thông tin Wifi/Password cho nhà hàng/cafe

89.000 

Dùng phấn để viết tên ID/ Passowrd vào ô hoặc dùng giấy trắng cắt ra viết lên và dán băng keo vào.