Đèn lồng tre trang trí kiểu trống đồng Việt Nam xưa – Fi30cmH37cm

255.000 

Trống đồng người Việt xưa là một linh vật với nhiều ý nghĩa sâu xa, một đặc trưng văn hoá qua hàng nghìn năm, vì một thứ rất có giá trị xuyên suốt lịch sử nhiều năm, nghệ nhân làm đèn đã chế tác ra loại lồng đèn tre hình dáng trống đồng xưa, để trang trí kết hợp với bóng đèn rất đẹp và nghệ thuật, lồng ghép giá trị văn hoá vào không gian rất tinh tế.