Đèn lồng tre kiểu đĩa bay lớn thả trần trang trí – Fi50cmH40cm

325.000 

Đèn lồng tre kiểu đĩa bay rất ấn tượng.