Bảng chỉ dẫn kéo/đẩy (Pull/Push) cho cửa ra vào cafe/nhà hàng

190.000 

Một bộ 2 cái rời.

Bảng chỉ dẫn kéo/đẩy (Pull/Push) cho cửa ra vào cafe/nhà hàng