Đèn gỗ đầu trâu cổ điển trang trí nhà, căn hộ, phòng khách

1.800.000  980.000