Đèn lồng tre oval lõi đan nan tre thưa – Fi20cmH40cm

400.000  195.000