Đèn cật tre kiểu lục bình cứng cáp – Fi25cmH50cm

400.000  195.000