Đèn cật tre kiểu lục bình cứng cáp – Fi25cmH50cm

225.000