Chùm đèn mây tre đan 3 chao đèn kết hợp thả trần

521.000 

Chao đèn 1: Fi20cm x H30cm – 195.000đ

Chao đèn 2: Fi23cm x H36cm – 225.000đ

Chao đèn 3: Fi25cm x H25cm – 195.000đđ

Combo 3 chiếc: 615.000đ (Chưa bao gồm phụ kiện)