Bộ 3 lồng đèn tre đan (25cm) thả trần trang trí

504.000 

3 chiếc lồng đèn tre đan (2 lớp) bằng nhau.

Kích thước mỗi lồng đèn: Fi25cm x H25cm.